śānta

śāntā

śānta bhakta

  • devotees in the neutral stage of devotional service — Madhya 24.164

śānta haila

śānta hañā

śānta hañā yāya

śāntā iva

śānta kari'

śānta-ādi rasera

śānta-ātmā

śānta-bhakta

śānta-bhaktera

  • of devotees on the platform of neutrality — Madhya 24.32

śānta-cittāya

śānta-dāsya-rase

  • in the transcendental mellows of neutrality and servitude — Madhya 19.195

śānta-dhīḥ

śānta-medham

  • the still sacrificial animals — SB 4.7.33

śānta-rajasam

śānta-rase

śānta-ratim

śānta-rayaḥ

śānta-ṛkṣa

  • none of the constellations were fierce (all of them were peaceful) — SB 10.3.1-5

śānta-rūpe

śānta-vāk

śānta-vigraham

  • having a peaceful personality — SB 4.2.2

mahā-śānta

śiśira-śānta

  • which is so peaceful and cool — SB 5.8.25

sva-śānta-rūpeṣu

  • unto the peaceful devotees of the Lord — SB 3.2.15