Table of Contents

na

Madhya 22.141, Madhya 22.146, Madhya 22.147, Madhya 22.155, Madhya 22.162, Madhya 23.29, Madhya 23.65, Madhya 23.108, Madhya 23.110, Madhya 23.114, Madhya 24.54, Madhya 24.56, Madhya 24.86, Madhya 24.98, Madhya 24.103, Madhya 24.140, Madhya 24.160, Madhya 24.166, Madhya 24.169, Madhya 24.177, Madhya 24.199, Madhya 24.213, Madhya 24.273, Madhya 24.313, Madhya 25.31, Madhya 25.36, Madhya 25.57, Madhya 25.85, Madhya 25.119, Madhya 25.126, Madhya 25.128, Antya 1.108, Antya 1.139, Antya 1.152, Antya 1.153, Antya 1.154, Antya 1.188, Antya 3.60, Antya 3.84, Antya 5.10, Antya 5.123, Antya 6.263, Antya 6.285, Antya 7.27, Antya 7.29, Antya 7.40, Antya 7.44, Antya 8.67-68, Antya 8.78, Antya 10.21, Antya 17.31, Antya 19.45, Antya 20.16, Antya 20.29, Īśo 2, Īśo 4, Īśo 5, Īśo 6, NoI 6, NoI 7, NoI 9, NoI 10, MM 4, MM 5, NBS 5, NBS 7

ṇa

na ābhāti

na abhidruhyanti

na abhijānāmi

 • I could not realize even until now — SB 9.19.12

na abhijānāti

na abhimanyate

na abhyabhūt

na abhyanandan sma

na abhyanandata

na ādatta

na adhyagacchat

na adrākṣīt

na ādriyeta

na adṛśyanta

na āha

na aicchan

na aicchat

nā āila

nā āilā

nā āisa

nā āise

na ajyase

na akampata

na akhidyat

na alam

na amṛṣyat

nā ānibā

na anna-doṣeṇa maskarī

 • a sannyāsī does not become affected by faulty acceptance of food — Madhya 12.191

na antam

na anumanyeta

na anurūpāḥ

na anvitaḥ

na anya-bandhū

na anya-gāminā

 • without being deviated — Bg. 8.8

na anyadā

na anyaḥ

na anyam

na anyat

na anyathā

na anyatra

na apacitaḥ

na aparaḥ

na apaśyat

na apayāti

na api

na aśaknot

nā āsibā

nā āsiha

na āsīt

na aśitam ca

na aspṛśat

na asti

na ati-dūracarāḥ

na ati-vrīḍe

na ati-vyutpanna-matim

 • unto King Rahūgaṇa, who was not actually experienced — SB 5.10.8

na atiprītena

na atisaktaḥ

na atṛpyat

na avaiṣi

na avamanyeta

na āvarteta

na avidam

na avindat

na avindata

na āviśat

nā āya

na ayam

na āyāt

na badhyate

 • is not attached as the creator, master or proprietor — SB 5.19.12

nā bāḍila

nā balena

nā baliha

nā balilā

nā baliyā

nā bhāse

na bhavanti

na bhāvyam

nā bhāya

na bhidyeta

na brūyuḥ

na budhyate

nā bujhaya

nā bujhaye

nā bujhi'

nā bujhibe bheda

 • one cannot understand the depth of meaning — Antya 9.149

nā bujhila

nā bujhiye

na ca

na ca vyathe

nā caḍāya

nā caḍe

nā caḍiha

nā cāhe hari

nā cale

nā calilā

nā chāḍe

nā chāḍibā

nā chāḍiha

na chandasā

nā chila

na chindyāt

nā chuṅiha

nā chuṅio more

na cirāt

na dānaiḥ

nā deha

nā deha' kene

nā dekhābi

nā dekhāibā

nā dekhe

nā dekhi

nā dekhi'

nā dekhiba

nā dekhibā

nā dekhibe

nā dekhila

nā dekhile

nā dekhiyā

nā dekhiye

nā dekhiye bhāla

nā dena

nā dena chāḍiyā

nā deoyāila

nā deya

na dhārayiṣye

nā dhare

nā diba

nā dibā

nā dibe

nā dila

nā dilā

nā dilā karite

nā dileka

na dṛṣṭa-pūrvam

na dṛśyate

na duhyanti

na dveṣṭi

na eka-dhā

na eka-śirasām

na ekadhā

na eva

na eva gacchati

na gaṇaye

nā gaṇe

nā gaṇi

nā gelā

na ghaṭeta

na ghūrṇayati

na gīrṇāḥ

na gṛhṇanti

nā ha-i

nā ha-iba

nā ha-ila sahana

nā ha-io

nā ha-uka

nā habe sammati

nā haila

nā haila milana

nā haila parasanna

nā haya

nā haya gaṇana

nā haya gaṇane

nā haya gocara

nā haya kāhāra

nā haya pratīti

nā haya tāra

nā haya udgama

nā haya vināśa

na hi

na hiṁsyāt

na hṛṣyati

 • is not jubilant (upon getting something favorable) — Madhya 23.110

na icchan

na icchanti

na icche

na īśaḥ

na iṣyate

na itarā

na iti

na īyāt

na jaghnivān

nā jāna

nā jānaye

na jāne

nā jāne

nā jānena

nā jani

nā jāni

nā jāni'

nā jāniha more

nā jānila

nā jānilā

nā jāniluṅ

na jānīmaḥ

nā jānis

na jānītha

nā jāniyā rīti

 • not knowing the regulative principles — Antya 5.135

nā jāniye

nā janmaya

na jātu

na jāyeta

nā jīyaya

nā kaha

nā kahe

nā kahiba

nā kahibā

nā kahibe

nā kahila

nā kahilā

nā kahile

nā kahio

nā kahiyā

nā kaila

nā kailā aṅgīkāra

nā kaila gamana

nā kailā gamane

nā kaila varṇana

nā kaile

nā kailuṅ

na kalpate

na kālyante

na kāṅkṣati

nā kara

nā kara mānā

nā kara sparśana

nā kara varjana

nā kara viṣāda

nā karaha

nā karaha vismaya

nā karāya

nā karaya roṣa

nā kare

nā kare ākhyāna

nā kare bhojana

nā kare darśana

nā kare gamana

nā kare grahaṇa

nā kare laṅghana

nā kare nimantraṇa

nā kare pracāra

nā kare prakāśe

nā kare śravaṇa

nā kare uccāra

nā karena ācāra

 • does not behave strictly according to the principles — Antya 4.102

nā karena aṅgīkāra

nā karena bhakṣaṇa

nā karena bhojana

nā karena gamana

na karhicit

nā kari

nā kari vicāra

nā kariba

nā karibā

nā karibe

nā kariha

nā kariha kopa

nā kariha māyā

nā kariha roṣa

nā karila

nā karilā

nā karile

nā karis vidhāna

nā karitāma

nā kariyā

nā karoṅ vicāra

na karoti

na kaścit

nā kaya saṁśaya

nā khāiba

nā khāibe

nā khāiha

nā khāile

nā khāo

nā khāya

na kiñcit

na kupyeta

nā la-iba

nā la-ibā

nā la-ila

nā la-io

nā labe

na labhe

na labheya

na labhyate

nā lāgāiluṅ

nā lāge

nā lāgila

nā lao parāṇa

nā laya

na lebhe

nā likhila

nā likhiluṅ

na lipyate

nā lukāya

na madhyam

nā māgaya

nā māge

nā māgiteha

nā maila

nā māne

nā mānena

nā māni

nā mānibā

nā māniha duḥkha

nā mānile

na manyate

nā mile

nā milile

nā milileha

na mriyamāṇaḥ

na mriyeta

na mumukṣeya

nā nācāya

na nandayanti

nā nila

na nirvidyeta

na nirviṇṇaḥ

na niṣkrāmati

na niṣpunanti

na nivarteta

na nivṛttāni

na nyavartata

 • could not be stopped (from the grievous act) — SB 10.1.46

nā paḍa' kutarka garte

 • do not fall down into the pit of false arguments — Madhya 25.279

nā paḍe

nā pāi

nā pāi yāite

nā pāibe

nā pāila

nā pāilā

nā pāile

nā pāiluṅ

nā pāimu

nā pāinu

nā pāinu dekhite

nā pāiye

nā pāñā

nā pāra

nā pāraya

na pāraye

nā pare

nā pāre

nā pāre calite

nā pāre jānite

nā pāre keha

nā pāre laṅghite

nā pāre marite

nā pāre mārite

nā pāre paḍite

nā pāre ṭānite

nā pārena karite

nā pāri

nā pāri la-ite

nā pāri varṇite

nā pāri yāite

nā pariba

nā paribe

nā pāroṅ

na paśyanti

na paśyati

nā pāṭhāo

nā pāya

nā pāya daraśana

nā phirāya

na prakāśate

nā prakāśaya

na pratyaṣedhat

na prayāti

na pṛthak

na punaḥ

nā pūraya

na pūryate

nā raba

nā rahe

nā rahe avaśeṣe

nā rahe jīvana

nā rahiba

nā rahibā

nā rahibe

nā rahiha

nā rahilā

nā rākhe

na ramate

 • does not rejoice — NBS 5

na ṛcchati

na rejire

na riṣyati

 • nothing is missed (everything is properly done) — SB 8.16.12

nā sādhila

nā sahi'

na sajjamānāya

 • one who does not become attached, or one who is above material pains and pleasures — SB 8.5.44

nā śaki

na śaknuvanti

na samāhitā

na sambhāṣeta

na saṁśayaḥ

na śaṅkaraḥ

na śapet

na śaśāka

na sasmāra

na śekuḥ

na sevate

nā śikhāle

na śobhase

na śocati

nā sparśiha

na spṛśet

na śṛṇoti

nā śune

nā śuni

nā śuniba

nā śunibe

nā śunimu

nā śuniye

nā ṭalila

na tapaḥ

na tapobhiḥ

nā tari

na tathā

na tatṛpuḥ

na te

na tṛptāḥ

na tu

na u

nā uddhārimu

na upanamati

na upekṣyāḥ

na upeyātām

na uta

nā uṭhilā

na utsahate

na utsahe

na utsehe

na vā

na vācyam

na vadhyaḥ

nā vāñche

na vañchibe

na vānti

nā vāsaha

nā vasile

na vasīta

na vavarṣa

na veda

na vetti vā

na vidāmaḥ

na vidanti

na vidmaḥ

na viduḥ

na viduṣām

na vijānāti

 • he does not know (that witnesses all around take note of his impudent sexual act) — SB 5.14.9

nā vikābe

nā vikāya

na vimuhyati

na viyāti

na vratāni

na vṛṇe

na vṛṇīta

na vṛttam

na yāce

na yāhi

nā yāiba

nā yāiha

na yāti

na yāvat

nā yāya

nā yāya bhavane

nā yāya gaṇana

nā yāya kathana

nā yāya likhana

nā yāya rakṣaṇe

nā yāya sahana

nā yāya sahane

nā yāya tyajana

nā yāya varṇana

nā yāya varṇane

nā yāya vistāra

na yotsye

nā yujhimu

na yujyate

na yuñjate

nā yuyāya

na-eka-caraḥ

na-eka-utsava

 • celebrations simply for glorifying the Supreme Personality of Godhead — SB 10.12.35

na-ekadhā

na-kāram

ṇa-kāram

na-na

na-na-saṅge

na-puṁsā

aiśvarya nā jāne

akṛta na

āmi kichui nā jāni

aṅgīkāra nā karila

anta nā pāya

asat-vyaya nā kariha

āsite nā pāre

avasara nā pāya

balite nā pāre

bhaviṣyanti na

bhaya nā pāiha

bhūyāt na

bujhana nā yāya

bujhite nā pāre

bujhite nā pāri

calite nā pāra

chāḍāna nā yāya

cintā nā kariha

cintana nā yāya

darśana nā pāñā

darśana nā pāya

 • could not see Nakula Brahmacārī — Antya 2.26

dekhā nā ha-ila

dekhā nā pāila

dekhite nā pāila

dekhite nā pāroṅ

dekhite nā pāya

deyā nā yāya

duḥkha nā bhāviha

dvidhā nā bhāviha

ei nā āścarya

gatāḥ na

gosāñi nā āilā

 • Śrī Caitanya Mahāprabhu did not come — Antya 2.47

jānāna nā yāya

kabhu nā

kahā nā yāya

kahana nā yāya

kahane nā yāya

kahite nā jāni

kahite nā pāri

kahite nā yuyāya

kāreha nā kahibe

karite nā āise

karite nā pāre niścaya

karite nā yuyāya

keha bujhite nā pāre

keha jānite nā pāre

keha nā āsibe

keha nā bujhite pāre

keha nā kahila

keha nā kare bhojana

keha nā khāya

keha tomā nā śunābe

khāite nā pāre

ki nā haila more

ki nā hao

kichu bujhana nā yāya

kichu nā balibe

kichu nā bolaya

kichu nā khāila

kichu sandeha nā kara

kichui nā jāni

kṛṣṇa nā pāya

la-ite nā pāri

lāg nā pāila

lāga nā pāila

lakṣmī nā pāya

 • and the goddess of fortune could not get admission — Madhya 9.124

likhite nā pārena

 • Vṛndāvana dāsa Ṭhākura was not able to describe — Antya 20.84

loke nā mānibe

mathurā nā pāinu

 • I did not get shelter at Mathurā — Antya 8.19

mote viṣaya nā haya

 • I am no longer interested in material opulences — Antya 9.139

parite nā yuyāya

pibet na

pite nā pāila

prabhu nā khāile

prabhure nā bhāya

 • Śrī Caitanya Mahāprabhu does not approve — Antya 4.72

prakāśa nā kaila

prāṇe nā māribe

prasāda nā laya

rahite nā pāre

rāndhite nā pāre

rāsa nā pāila lakṣmī

 • Lakṣmī, the goddess of fortune, could not join the rāsa dance — Madhya 9.120

ṛte na

sahite nā pāre

sahite nā pāri

sahite nā pārimu

sañcaya nā kaile

sevā nā kariha

sthāna nā pāñā

śunite nā pāinu

tāhā nā chāḍibā

tāhā nā māniyā

ṭānite nā pāre

tarka nā kariha

tomāre nā pāñā

tumi nā dekhāile

tumi nā jānāile

tumi nā khāile

udaya nā haite

uśanti na

varṇana nā yāya

vāsā nā pāñā

vastu nā vikāya

vicāra nā kara

vistāra nā yāya kathane

 • it is not possible to describe them in full — Antya 20.86

vivāha nā kariha

vyaya nā kariha

yāite nā pāre

yāvat na