eka

eka

ekā

eka ājñā

eka aṅge

eka añjali

eka anucara

eka ātmārāma

eka bahirvāsa

eka bandī

eka bhakta

eka bhakta-vyādhera

eka bhaumika

eka bhikṣā

eka bindu

eka brāhmaṇa

eka brahmāṇḍa

eka cauṭhi

eka cauṭhi dhana

eka daṇḍa

eka dāne

eka daraveśa

eka dina

eka dine

eka divasa

eka doṣe

eka dvāra

eka dvija

eka eka

eka eka bhakta-gṛhe

 • in the house of one devotee after another — Madhya 15.15

eka eka bhogera

eka eka bojhāte

eka eka dina

eka eka dina kari’

eka eka dine

eka eka dravyera

eka eka grāsa

eka eka jane

eka eka maṇḍala

eka eka paricchedera

eka eka pāte

eka eka phalera

eka eka puñjā

eka eka rātri

eka eka vṛkṣa-tale

eka eka vṛkṣera

eka eka-dina

eka ghare

eka gopa

eka gopera

eka grāma

eka grāsa

eka grāsī

eka guṭi

eka haya

eka īśvara

eka jāliyā

eka jana

eka janāra

eka jindā-pīra

eka kalā

eka kaṇa

eka kaṇā

eka kaṇe

eka kari’

eka kaupīna

eka koṇa

eka kṛṣṇa

eka kṛṣṇa-nāme

eka kuñje

eka līlā

eka līlāra

eka līlāya

eka mahāprabhu

 • one Mahāprabhu, or the supreme predominator — Ādi 7.14

eka mana

eka māna

eka manvantara-avatārera

 • of only one feature of the Lord, namely the manvantara-avatāraMadhya 20.324

eka mata

eka mūrti

eka nivedana

eka nivedane

eka pada

eka pāde

eka paḍuyā

eka paisāra

eka paṅkti

eka pāśa haya

eka phala

eka rañca

eka rātri

eka sama

eka sampradāya

eka sampradāye

eka saṁśaya

eka saṁvatsara

eka sannyāsi

eka sāra

eka śaśaka

eka sevaka

eka śilā

eka śloka

eka śloke

eka sthāne

eka stūpa

eka ṭhāñi

eka tulī

eka uḍumbara vṛkṣe

eka upāya

eka vairāgī

eka vaiṣṇava

eka vāñchā

eka varṇa

eka vastu

eka vatsara

eka vipra

eka vṛkṣe

ekā yāiba

ekā yāyena

eka yukti

eka-agra

eka-agra-manāḥ

eka-agrayā

eka-agryeṇa

eka-ākāra

eka-akṣaram

eka-aṁśaḥ

eka-aṁśena

eka-anta

eka-antataḥ

eka-arṇave

eka-ātmajā

eka-ātmakam

eka-ātmānau

eka-ātmatām

eka-ātmyam

eka-āvṛttyā

eka-ayanaḥ

 • the body of an ordinary living being is fully dependent on the material elements — SB 10.2.27

eka-bāra

eka-bāre

eka-bhaktyā

eka-bhāvānām

eka-bhāve

eka-bhavena

eka-bhāvena

eka-bhūtena

eka-bindu

eka-bindu-pāne

eka-cakrām

eka-caraḥ

eka-cauṭhi bhāta

eka-cetasaḥ

 • all being of the same opinion — SB 6.5.21

eka-dāna

eka-deśa

eka-deśa-stham

eka-deśe

eka-dhāmā

eka-dhanvā

eka-dhāra

eka-dhiyaḥ

eka-dik ha-ite

eka-dike

eka-dina

eka-dine

eka-dinera

eka-dinera udyoge

eka-dui

eka-dui-tina-cāri

eka-eka

eka-ekā

eka-ekam

eka-ekaśaḥ

eka-ekasmin

eka-ekasya

eka-ekasyām

 • in each and every one of them — SB 3.3.9

eka-ekaśyena

eka-gatim

eka-ghare

eka-grāmera

eka-grāsa

eka-i

eka-i īśvara

eka-i lakṣaṇa

eka-i mūrtye

eka-i śarīre

eka-i svarūpa

eka-jana

eka-jana-saṅge

eka-jane nile

eka-janmanā

eka-kalasa

eka-kāle

eka-kaṇa

eka-kare

eka-khāni

eka-kṣaṇa

eka-kṣaṇe

eka-kuṇḍalaḥ

eka-līlā

eka-līlāya

eka-mana

eka-mana hañā

eka-manā hañā

eka-manāḥ

eka-manasaḥ

eka-mane

eka-māsa

eka-māsa rahi’

eka-māse

eka-mata

eka-mata nahe

eka-mātra

eka-mātrā

eka-matyā

eka-mūrti

eka-mūrtikam

eka-mūrtye

eka-muṣṭi

eka-nidhiḥ

eka-pāda

eka-pāda vibhūti

 • a one-fourth manifestation of My opulence — Madhya 21.87

eka-pāda vibhūtira

eka-pādam

eka-pādena

eka-pañcāśat

eka-paricchede

eka-pāśa

eka-pāśa hao

eka-pati

eka-patnī-vrata-dharaḥ

 • taking a vow not to accept a second wife or to have any connection with any other woman — SB 9.10.54

eka-patra nilā

 • took one page written on a palm leaf — Antya 1.96

eka-phalera

eka-phaṇe

eka-piṇḍi

eka-priya

eka-rājam

 • the one king of the universe — SB 7.3.1

eka-ramaṇam

eka-rasa

eka-rāṭ

eka-rātram

eka-rātreṇa

eka-ṛṣe

eka-rūpa

eka-rūpa hañā

eka-rūpe

eka-sakhī

eka-saṅge

eka-santatim

eka-saptatim

eka-ṣaṣṭi

eka-ṣaṣṭi artha

eka-ṣaṣṭi prakāra

eka-ṣaṣṭiḥ

eka-śata

eka-śata mudrā

eka-śatam

eka-sera

eka-śeṣaḥ

eka-śloka

eka-śṛṅga-dharaḥ

eka-stham

eka-sthāna

eka-sthāne

eka-sthayoḥ

 • with one and the same subject matter, establishing Brahman — SB 6.4.32

eka-śvāse

eka-tānayoḥ

eka-tanu

eka-tattva-rūpa

eka-thāñi

eka-ṭhāñi

eka-ṭhāṅi

eka-ūna-śata-kratuḥ

 • he who performed ninety-nine yajñasSB 4.19.32

eka-vākya

eka-vākyatā

eka-vapu

eka-varṇam

 • absolute, situated in pure goodness — SB 8.5.29

eka-vastre

eka-vastu

eka-vastu māgi

eka-vastuni

 • in one subject matter (the container of nectar) — SB 8.9.6

eka-vatsara

eka-vibhaktau

eka-vidhaḥ

eka-vihāra-ākula

eka-viṁśatim

eka-viṁśatyā

eka-viṁśe

eka-vipra

eka-vitasti

eka-yuga

agati-eka-gatim

 • to the only shelter for the conditioned souls who do not know the goal of life — Madhya 21.1

āra eka

āra eka pāṭhāna

āra eka-jana

baḍa-śākhā eka

brahmāra eka-dine

dharma-eka-antasya

 • for one who is engaged in the ultimate occupational service — SB 1.2.9

dhṛta-eka-garbha

he bhuvana-eka-bandho

he karuṇa-eka-sindho

kabhu eka maṇḍala

kallolera eka bindu

kari’ eka sūtra

kariha eka-sthāne

karuṇā-eka-sindho

kṛṣṇa-eka-niṣṭhatā

 • fully devoted to the lotus feet of Kṛṣṇa — Madhya 19.211

kṛṣṇa-eka-śaraṇa

loka-eka-nātha

 • the only proprietor of all the planetary systems — SB 6.9.33

muṣṭi-eka

na eka-dhā

na eka-śirasām

na-eka-caraḥ

na-eka-utsava

 • celebrations simply for glorifying the Supreme Personality of Godhead — SB 10.12.35

nija-eka-āśrayatayā

 • because of possessing all good qualities without depending on others — SB 8.8.23

nityānanda-eka-śaraṇa

 • completely surrendered to the lotus feet of Nityānanda — Ādi 11.29

pāda-eka-mūla

 • whose only shelter is the lotus feet — SB 6.11.24

piṅḍā eka-khāni

prakāśānandera śiṣya eka

 • one of the disciples of Prakāśānanda Sarasvatī — Madhya 25.23

prema-eka-niṣṭhāḥ

 • those who have attained pure love of God — NoI 10

rāḍhī eka vipra

 • one brāhmaṇa resident of Rāḍha-deśa (where the Ganges does not flow) — Madhya 16.51

rahi’ eka-saṅge

sarva-loka-eka-pālakau

 • although They are the maintainers of all living beings throughout the whole universe — SB 10.11.45

śata-eka

śata-eka-bījam

 • the root cause of hundreds — SB 3.9.2

sattva-eka-niṣṭhe

 • in full Kṛṣṇa consciousness — SB 4.29.69

śrī-vaiṣṇava eka

 • a devotee belonging to the Rāmānuja-sampradāya — Madhya 9.82

yaugapada-eka-kartari

 • both activities in one person — SB 4.4.20
Task Runner